Αλκυόνη

Την 30η Ιανουαρίου 2006 ξεκίνησε τη λειτουργία του στην πόλη του Καρπενησίου το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας «ΑΛΚΥΟΝΗ» το οποίο εντάσσεται σε μια συντονισμένη προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της εξάρτησης και να καθιερωθεί μια γενικότερη αντίληψη και στάση ζωής προσανατολισμένη στην υγεία.

Το Κέντρο λειτουργεί υπό τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέλη της οποίας είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλοι ευαισθητοποιημένοι φορείς του Νομού. Υποστηρίζεται επιστημονικά από τον ΟΚΑΝΑ καθώς αποτελεί ένα από τα 75 Κέντρα που έχουν ιδρυθεί με πρωτοβουλία του ΟΚΑΝΑ από το 1996 στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, τα μέλη της αστικής εταιρείας που συμμετέχουν σε αυτήν την προσπάθεια είναι: H Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου,  η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, ο Δήμος Καρπενησίου, ο Δήμος Αγράφων, η Πανευρυτανική Ένωση και Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδος.

Σκοπός της ίδρυσης του Κέντρου είναι η πρωτογενής πρόληψη που αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς αφορά το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, δίνει ουσιαστική στήριξη στον άνθρωπο προσανατολίζοντας τον σε εναλλακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση των καθημερινών του προβλημάτων και προάγει την προσωπική και κοινωνική υγεία.