Γιατί Να Απευθυνθώ

Τα προγράμματα πρόληψης που εκπονούνται αφορούν ολόκληρο το κοινωνικό περιβάλλον του ανθρώπου, δηλαδή την οικογένεια, τα σχολεία, τους τόπους εργασίας, τις κοινότητες, ποικίλες κοινωνικές ομάδες. Ειδικότερα, στο Κέντρο Πρόληψης μπορεί να απευθυνθεί οποιοσδήποτε πολίτης (ενήλικος ή παιδί) και τοπικός φορέας προκειμένου να:

• Ενημερωθεί για θέματα ουσιοεξάρτησης και πρόληψης
• Ενισχυθεί στον παιδαγωγικό του ρόλο ως γονιός ή εκπαιδευτικός
• Εκπαιδευτεί σε εργαλεία κατάλληλα για την εκπόνηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στο σχολικό περιβάλλον
• Συμμετάσχει σε εργαστήρια για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του
• Ζητήσει βοήθεια για θέματα που τον απασχολούν, με τη δυνατότητα παραπομπής σε ανάλογες υπηρεσίες
• Αναπτύξει συνεργασία με το Κέντρο σε δράσεις πρόληψης

 Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται είτε μέσω ενημερωτικών εισηγήσεων και συμμετοχικών συζητήσεων, είτε μέσω βιωματικού τύπου εργαστηρίων εστιασμένων σε διάφορα θέματα.