Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος, Αικατερίνη Καλαντζή, εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας

Αντιπρόεδρος, Παναγιώτης Γκορόγιας, εκπρόσωπος του Δήμου Αγράφων

Γενικός Γραμματέας, Σβερώνης Ιωάννης, εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων

Ταμίας, Κωνσταντία Τσιουγκρή, εκπρόσωπος του Δήμου Καρπενησίου

1ο μέλος: Πρωτ. π. Κωνσταντίνος Λιάπης, εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Καρπενησίου

2ο μέλος: Νάνσυ Ντζιώρα, εκπρόσωπος της Πανευρυτανικής Ένωσης