Δράση στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Δυτικής Φραγκίστας

Κοινοποίηση

Την Πέμπτη 11 Απριλίου το Κέντρο Πρόληψης πραγματοποίησε δράσεις στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Δυτικής Φραγκίστας. Πραγματοποιήθηκαν δυο δράσεις, η πρώτη αφορούσε τα μεγαλύτερα παιδιά και είχε ως στόχο την κατανόηση διάφορων μορφών συμπεριφοράς που χρωματίζουν την επικοινωνία και δυσκολεύουν τη συνύπαρξη με τους άλλους. Η δεύτερη δράση υλοποιήθηκε με τα μικρότερα παιδιά όπου τους δόθηκε η ευκαιρία να εκφραστούν για τους ίδιους αλλά και για τα πρόσωπα που αγαπούν αναγνωρίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Ευχαριστούμε θερμά τους δασκάλους του Δημοτικού Σχολείου κα Ευθυμίου Χριστίνα και τον κ Βυζιώτη Άγγελο και την Νηπιαγωγό του Νηπιαγωγείου Δυτικής Φραγκίστας κα Σουφλέρη Ευαγγελία για την φιλοξενία και την συνεργασία.