Ολοκλήρωση Διαδικασίας Πρόσληψης Εξωτερικού Συνεργάτη ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής εξωτερικού συνεργάτη ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού για την παροχή υπηρεσιών στο Κέντρο Πρόληψης για 15 μήνες.

 

Η σειρά κατατάξης των υποψηφίων όπως διαμορφώθηκε ύστερα από τον συνυπολογισμό των μορίων των απαιτούμενων βασικών προσόντων και της συνέντευξης, έχει ως εξής:

 

  1. Κουτσοθανάση Ελισάβετ
  2. Κουκούτση Μαρία