Οριστικά αποτελέσματα για την πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη

Κοινοποίηση

Οριστικοποιήθηκε η διαδικασία επιλογής εξωτερικού συνεργάτη ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού για την παροχή υπηρεσιών στο Κέντρο Πρόληψης για 15 μήνες.

Η εξωτερική συνεργάτης που επιλέχθηκε είναι η κα Ελισάβετ Κουτσοθανάση.