Παρεμβάσεις Σε Γονείς

  Ένας από τους πρώτους στόχους είναι να παρέμβουμε στην οικογένεια η οποία αποτελεί πρωτογενή φορέα κοινωνικοποίησης καθώς οι γονείς είναι τα πρώτα άτομα με τα οποία συναναστρέφεται το παιδί από τη στιγμή της γέννησης του.

Η παρέμβαση στους γονείς πραγματοποιείται αρχικά μέσω ενημέρωσης  και ευαισθητοποίησης των ίδιων όπου  εξοικειώνονται με τις έννοιες της πρόληψης και εξάρτησης.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την συμμετοχή τους σε ολιγομελείς ομάδες γονέων.

Έτσι οι γονείς έχουν την ευκαιρία:

  • να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες με άλλους γονείς
  • να συζητήσουν θέματα που τους απασχολούν
  • να ενισχύσουν τον γονεϊκό τους ρόλο
  • να βελτιώσουν την επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας
  • να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν από την πλευρά τους τις ικανότητες και δεξιότητες ζωής που χρειάζονται τα παιδιά τους, ώστε να αντιμετωπίσουν μόνα τους με θετικό και υγιή τρόπο τις δυσκολίες και τις δυσχέρειες της ζωής.

 

 

Σχετικα Αρθρα