Παρεμβάσεις Σε Εκπαιδευτικούς

Τα προγράμματα πρόληψης πρέπει να ξεκινούν αρκετά χρόνια πριν από την πιθανή ηλικία πειραματισμού. Στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό σχολείο τα παιδιά είναι σε ηλικία που δομούν αξίες και συμπεριφορές. Οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που βρίσκονται σε καθημερινή και συνεχή αλληλεπίδραση μαζί τους και μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων που αποτελούν προστατευτικούς από τη χρήση παράγοντες.

Στη συνέχεια, η περίοδος της εφηβείας είναι μία περίοδος αλλαγών τόσο βιολογικών όσο ψυχολογικών και κοινωνικών. Υπάρχουν πολλά θέματα που απασχολούν τους εφήβους, και προκαλούν συναισθηματικές εντάσεις και αδιέξοδα, γεγονός που καθιστά ουσιαστική και απαραίτητη την παρέμβαση στους εκπαιδευτικούς Β’ βάθμιας εκπαίδευσης.
Σε όλες τις παραπάνω σκέψεις έρχεται το Κέντρο Πρόληψης όπου με συνεχείς εκπαιδεύσεις τόσο μέσα από ενημερωτικές εισηγήσεις όσο και μέσα από τα κατάλληλα εκπαιδευτικά υλικά, όπως π.χ. «Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού», «Στηρίζομαι στα πόδια μου» κ.α., παρέχει την απαιτούμενη υποστήριξη.

Οι εκπαιδευτικοί ευαισθητοποιούνται στις αρχές πρόληψης, τις αιτίες χρήσης και τους προστατευτικούς παράγοντες, καθώς και για το ρόλο του εκπαιδευτικού και του σχολείου στην πρόληψη. Εκπαιδεύονται σε συγκεκριμένα υλικά και στη συνέχεια οργανώνουν προληπτικές παρεμβάσεις στο σχολείο τους υπό την ύπαρξη ενός υποστηρικτικού πλαισίου όπου ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να απευθύνεται σε μας προκειμένου να αντιμετωπίσει τις όποιες δυσκολίες που ενδεχομένως προκύψουν κατά την εφαρμογή του υλικού. Μέσα στις ομάδες οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς που αντιμετωπίζουν στην τάξη καθημερινά. Επίσης ευαισθητοποιούνται και ενημερώνονται σε θέματα παιδικής και εφηβικής ψυχολογίας.

Σχετικα Αρθρα