Παρεμβάσεις Σε Μαθητές

Το Κέντρο Πρόληψης μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών υλικών όπως π.χ. «Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού», «Στηρίζομαι στα πόδια μου» κ.α., απευθύνεται σε μαθητές με σκοπό την ενίσχυσή τους μέσα από την ομαδική διαδικασία.
Οι μαθητές με τη βοήθεια διάφορων δραστηριοτήτων όπως: ζωγραφική, παιχνίδια, βιωματικές ασκήσεις, συζήτηση κ.α.:
• καλλιεργούν προσωπικές δεξιότητες
• τονώνουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση τους
• αποκτούν κριτική σκέψη
• μαθαίνουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους και να διακρίνουν πώς να αποφύγουν δύσκολες και επικίνδυνες καταστάσεις
• συνειδητοποιούν ότι κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός
• ενισχύουν την προσωπικότητα τους
• διευκολύνονται στην έκφραση των συναισθημάτων
• καλλιεργούν τη συνεργασία και την ομαδικότητα