Παρεμβάσεις Στην Ευρύτερη Κοινότητα

Η συγκεκριμένη παρέμβαση στοχεύει στην κοινωνική ανάπτυξη, ώστε από την αναγνώριση των πραγματικών αναγκών της κοινότητας, της αναζήτησης και της διαπίστωσης των εννοιών και των επιπτώσεων του προβλήματος, να αναλαμβάνουν τα μέλη ενεργό ρόλο στην πρόληψη. Η εκπαίδευση της κοινότητας με συγκεκριμένη μεθοδολογία και στόχους, είναι η μόνη ικανή διεργασία που μπορεί να βοηθήσει να αλλάξουμε, όταν βέβαια το θέλουμε.
Η τοπική κοινότητα πρέπει, όχι μόνο να ερευνά το πρόβλημα της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, αλλά και να παίρνει στα χέρια της την ευθύνη της επίλυσης του. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω διαλέξεων και ημερίδων που απευθύνονται στον ευρύτερο πληθυσμό ή σε ειδικές ομάδες με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινότητας για τις ψυχοκοινωνικές αιτίες της χρήσης και τους προστατευτικούς παράγοντες.
Τέλος εξίσου σημαντική είναι η στενή συνεργασία με τα Μ.Μ.Ε.