Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ΤΕ κοινωνικού λειτουργού

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής
Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας «Αλκυόνη», σύμφωνα με την υπ. αριθμ.
22/2023 απόφαση της υπ.αριθμ. 5/2023 συνεδρίασης του ΔΣ προτίθεται να αναθέσει
σε 1 εξωτερικό συνεργάτη, ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας την εκτέλεση
εργασίας με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού λειτουργού για 15 μήνες.
Η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 19.035,00€ μικτά συνολικά και για τους 15 μήνες.
Η σχέση εργασίας θα είναι εργασία παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Απαραίτητη
προϋπόθεση συμμετοχής είναι η δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων παροχής
υπηρεσιών.

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Δείτε την αίτηση εδώ