Στελέχωση

Το Κέντρο Πρόληψης στελεχώνεται από επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. Συγκεκριμένα, επιστημονικά υπεύθυνη είναι η κα. Τασιού Σοφία, στέλεχος πρόληψης, κοινωνική λειτουργός – MSc στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Την διοικητική υποστήριξη έχει αναλάβει η κα. Καλύβα Βασιλική, διοικητικά υπεύθυνη, λογίστρια – ΜΒΑ στη διοίκηση επιχειρήσεων.