Στελέχωση

Το Κέντρο Πρόληψης στελεχώνεται από εξωτερικούς συνεργάτες.

Την διοικητική και γραμματειακή  υποστήριξη έχει αναλάβει η κα Βασιλική Καλύβα, λογίστρια – ΜΒΑ στη διοίκηση επιχειρήσεων.