Φορείς – Μέλη

Στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία συμμετέχουν οι εξής φορείς:

Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου

Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας

Δήμος Καρπενησίου

Δήμος Αγράφων

Πανευρυτανική Ένωση

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδος