Παρεμβασεις Σε Γονεις

Οριστικά αποτελέσματα για την πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη

Posted on

Οριστικοποιήθηκε η διαδικασία επιλογής εξωτερικού συνεργάτη ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού για την παροχή υπηρεσιών στο Κέντρο Πρόληψης για 15 μήνες. Η εξωτερική συνεργάτης που επιλέχθηκε είναι η κα Ελισάβετ Κουτσοθανάση.

Παρεμβασεις Σε Εκπαιδευτικους

Ολοκλήρωση Διαδικασίας Πρόσληψης Εξωτερικού Συνεργάτη ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού

Posted on

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής εξωτερικού συνεργάτη ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού για την παροχή υπηρεσιών στο Κέντρο Πρόληψης για 15 μήνες.   Η σειρά κατατάξης των υποψηφίων όπως διαμορφώθηκε ύστερα από τον συνυπολογισμό των μορίων των απαιτούμενων βασικών προσόντων και της συνέντευξης, έχει ως εξής:   Κουτσοθανάση Ελισάβετ Κουκούτση Μαρία